HRBusiness Club (HRBc) is een initiatief van HRcommunity. Samen met haar partners bereiken zij bijna alle professionals die in het vakgebied HR werkzaam zijn. HRBc brengt HR leiders en Business leiders met een passie voor HR samen in een unieke ambiance. Wij streven minimaal naar HR leiders die eindverantwoordelijk zijn voor HR in een organisatie van tenminste 250 medewerkers. Professoren en/of autoriteiten op het vakgebied HR kunnen eveneens deelnemen.

HRBc kent een aantal thema's en ambities:

  • Bepalen van de HR agenda van de toekomst. HRBc kijkt niet alleen naar de vraagstukken van nu, maar concentreert zich juist op de vraagstukken van de toekomst;
  • Verbinden van (opinie)leiders in het HR & Change vakgebied om tot next practices te komen, door lessons learned te delen en wetenschap en praktijk te verbinden;
  • De kennis en ervaring van deze leiders te delen met de grotere HR community, zodat deze haar voordeel daar mee kan doen en het vakgebied verder professionaliseert;
  • HRBc fungeert als spreekbuis en klankbord voor HR (gerelateerde) onderwerpen, vertegenwoordigt het vakgebied naar buiten toe en is een inspirator voor vakgenoten;
  • het opbouwen van een persoonlijk en zakelijk netwerk.

HRBc is gestoeld op gunnen en vertrouwen door verbinding en samenwerking. Het delen van visies, kennis en ervaringen is de rode draad en verbindende factor. Hierdoor ontstaat innovatie en wordt slimmer en effectiever werken en leren mogelijk gemaakt.

Toegevoegde waarde voor de HRBc deelnemers

Deelnemers doen mee omdat ze:

  • een netwerk geboden wordt die over de grenzen van hun eigen branche en netwerk gaat;
  • kennis aangereikt krijgen, kennis kunnen delen en kunnen co-creëren;
  • zichzelf kunnen profileren als innovatieve en vooruitstrevende HR leider onder alle leden van HRcommunity;
  • een platform krijgen om zich te profileren bij het 'grote publiek';
  • naar eigen behoefte kunnen deelnemen.
Go to top