De broedplaats voor goede ideeën.

HRlab is de denktank van HRcommunity en gaat over inspiratie, denkkracht, innovatie en resultaatgerichtheid. Opbrengsten in de vorm van nieuwe inzichten, visies en eventueel ontwikkelde handvatten, worden in de bredere HRcommunity ingebracht. HRlab kent geen commercieel belang en is ondergebracht in een stichting.

Community based innovatie

HRlab bijeenkomsten bestaan gemiddeld uit 10 tot 15 deelnemers per sessie. Er wordt gestreefd naar (top)kwaliteit, organiseren vanuit vertrouwen en de integriteit van de deelnemers en community based is 'our way of living and working'. Op een organische manier ontsluiten zij hun gezamenlijke 'wijsheid' waarbij ieder eigen kennis en ervaring exploreert en exploiteert vanuit eigen kracht!

Voor nu en in de toekomst

Jaarlijks wordt een agenda opgesteld met daarin de onderwerpen die HRlab graag ter sprake wilt brengen. Drie keer per jaar komt HRlab samen om deze onderwerpen te bespreken waarvan zij vinden dat de huidige situatie niet meer werkbaar is voor nu, maar vooral voor in de toekomst.

Elk jaar kent een eigen thema waarop we als lab een diepgaande visie ontwikkelen die bijdraagt aan de innovatie van het vakgebied.

De visievorming in HRlab is inmiddels ook vastgelegd in een boek. Dit kunt u bestellen via de webshop van Uitgeverij Van Gorcum. Het e-book in PDF formaat is gratis te DOWNLOADEN. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier!

  • 3 bijeenkomsten per jaar op een donderdag en vrijdag, inclusief overnachting
  • 1 summermeeting
  • Doel is samenkomen om te co-creeren en deze co-creatie wereldkundig te maken door middel van publicaties, lezingen, film etc.
  • Gratis deelname aan HRLounge en HRTop100 event
  • De jaarlijkse kosten bedragen 2.900,--
Go to top